Rubus Hill doo
Rubus Hill doo
view_headline
Hladnjaca Rubushill doo - Ivanjica

Politika Rubus Hill d.o.o. - Ivanjica, Srbija

Zadovoljiti zahteve i očekivanja korisnika i sticanje njihovog poverenja:

  • Primeniti efikasan sistem bezbednosti proizvoda (FSSC 22000 sistem)
  • Zaštititi zdravlje korisnika stalnim poboljšavanjem bezbednosti proizvoda u svim fazama od prijema sirovina i polaznih materijala do skladištenja i otpreme gotovih proizvoda
  • Efikasnijim korišćenjem resursa i opasnih materija, poboljšavati stanje životne sredine sprečavanjem njenog zagađivanja
  • Stalno identifikovati i preispitivati potrebe i zahteve korisnika i stvarati uslove za razvoj i stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda
  • Biti potpuno usaglašen sa svim važećim standardima, zakonima i propisima
  • Povećavati efikasnost i efektivnost poslovnog sistema stalnom obukom rukovodstva i zaposlenih
  • Razvijati partnerske odnose sa kooperantima i isporučiocima
  • Stalno povećavati profit preduzeća stalnim smanjenjem troškova i povećanjem efikasnosti

© 2016 www.rubushill.com - Proizvodnja i prerada zamrznutog voća maline, kupine i jagode