Rubus Hill doo
Rubus Hill doo
view_headline
Hladnjaca Rubushill doo - Ivanjica

Vizija Rubus Hill d.o.o. - Ivanjica, Srbija

Razvojem kvalitetnih i zdravih proizvoda usaglašenih sa svetskim standardima i propisima, njihovom proizvodnjom pomoću savremenih i čistih tehnologija, poštujući kulturno nasleđe naših korisnika, korišćenjem kvalitetnih i bezbednih polaznih materijala i plodova uzgajanih u zdravoj životnoj sredini želimo da stalno poboljšavamo našu poziciju na tržištu.

© 2016 www.rubushill.com - Proizvodnja i prerada zamrznutog voća maline, kupine i jagode